Menu

:: COM RESERVAR UN TALLER ::

ok1r.  Seleccionau un taller:


a. Per títol de taller. 

b. Per destinatarisfent un clic sobre el  nivell, es mostrarà la llista de tallers per a aquella edat.  
 


ok2r. Formulari de reserva


Entrau al formulari amb el  "nom d'usuari" i la "contrasenya"
.

Introduïu les dades del centre, indicant el grup, el dia i l'hora que es volen reservar.

Consideracions:

  • Les dates i les hores s'hauran d'especificar al calendari.
  • La pàgina web no permet sol·licitar un taller per a altres destinataris que no figurin a la fitxa. Si és el cas, no es tindrà en compte encara que s'assenyali a l'apartat d'observacions.
  • El camp "grup" serveix per distingir les diferents aules d'un mateix curs (A, B, C, D). No es tindrà en compte una única petició per a diferents aules.
  • El programa té unes limitacions pressupostaries i de disponibilitat dels talleristes que poden impedir concedir totes les peticions. Si és el cas, es distribuiran equitativament entre els sol·licitants.
  • Les peticions mal formulades no es tindran en compte.