Menu

. Visita a l'exposició "Que la terra et sigui lleu".

Sessions: 1
Lloc: Can Saura, carrer del Santíssim núm. 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Visita guiada a l’exposició “Que la terra et sigui lleu”. Una història de la mort a Menorca. La visita, centrada a mostrar alguns dels rituals i de les creences vinculades al món de la mort practicats a Menorca, des de la prehistòria i fins a l'època medieval, ens aproparà de manera didàctica i amb un discurs renovat a la història de l'illa. Així, a través dels materials exposats i de les il·lustracions de l’exposició, viatjarem al passat per conèixer els rituals de mort, i també la manera de viure de les comunitats que habitaren l’illa abans que nosaltres.
La visita se centra sobretot a explicar rituals i creences vinculats al món de la mort de la prehistòria menorquina. Així, entre les explicacions, destacarem les troballes de les coves des Càrritx i des Mussol.
Objectius
-Apropar-nos a la història de l'illa.
-Parar atenció als rituals i a les creences vinculats a la mort i practicats per diferents comunitats que habitaren l'illa. Així, repassarem els rituals que es dugueren a terme durant la prehistòria, l’època romana i l’època islàmica, i que coneixem per l’arqueologia.
-Parar atenció a com vivien les comunitats que habitaren l’illa abans que nosaltres: la seva economia, les seves cases, els objectes que utilitzaven i les creences que tenien.
-Mostrar les principals característiques de les diferents etapes històriques que marcaren el devenir de l'illa.
-Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per l'arqueologia i que estaran presents en el Museu.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
-Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:
-L'eix cronològic de la història de l'illa.
-Els rituals de mort i les creences de diferents comunitats que habitaren l'illa.
-Com vivien les comunitats prehistòriques, romanes i islàmiques que habitaren l’illa: economia, cases, objectes que utilitzaven...
-La visió de la mort dins la nostra societat occidental.
-Les troballes de les coves des Càrritx i des Mussol.
-Aprendre les principals característiques de diferents etapes històriques: prehistòria, època romana, època islàmica.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

Procediments:

Actituds:
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-Menorca com a cruïlla de cultures.
-Les sinergies entre l’alumnat, el Museu i el professorat.
-El Museu com a espai d’aprenentatge
Metodologia
Abans:
-Conèixer que a Ciutadella hi ha un museu
-Conèixer la divisió en diferents etapes històriques de la història de l’illa
-Treballar alguna de les etapes històriques de les que parlarem durant la visita: prehistòria, època romana o època islàmica.

Durant:
La visita es durà a terme en una única sessió, que tindrà una durada d'una hora i mitja, i es realitzarà a Can Saura (carrer del Santissim núm. 2) en grups reduïts.

Aquesta visita tindrà dues parts:
- Una primera on es realitzarà la presentació de l’espai de Can Saura i del guia que realitzarà la visita amb el grup.
-Una segona on es realitzarà la visita a través de les sales d’exposició i on s’utilitzaran diferents recursos, com imatges i rèpliques de peces.

Després:
-Reflexionar sobre els diferents rituals i les creences vinculades al món de la mort que s’ha practicat al llarg del temps a l’illa.
-Reflexionar sobre la concepció que tenim actualment al món occidental sobre la mort.
-Possibilitat de fer altres tallers oferts pel Museu, amb sol·licitud prèvia.
-Possibilitat d’anar a visitar jaciments els quals tractam durant la visita.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
recursos didàctics 
Observacions
La visita es pot realitzar qualsevol dia de la setmana, en horari de 8 h del matí a 13 h. Els grups per fer la visita a l'exposició no podran superar els 20 alumnes, per tal de complir la normativa sanitària.