Menu

. Descobrim la ciutat antiga. De Iamo a Ciutadella, visita pel nucli antic

Sessions: 1
Lloc: centre històric de Ciutadella, punt de trobada: baixos de l'Ajuntament
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Visita guiada pel nucli antic de Ciutadella. La visita consistirà en un recorregut per alguns dels emplaçaments més emblemàtics del centre històric de la ciutat, parant atenció als canvis en l’urbanisme i en els edificis. Així, a través del recorregut, veurem com la imatge de Ciutadella ha anat canviant al llarg del temps i descobrirem alguns fets curiosos.
Farem un viatge en el temps a través de les fonts documentals i l’arqueologia per conèixer alguns aspectes de la Ciutadella romana, la Ciutadella medieval i la moderna. Perquè la ciutat és fruit dels processos i canvis històrics.
Objectius
-Donar a conèixer, mitjançant el recorregut, les diferents etapes històriques que han marcat la fisonomia actual de la ciutat.
-Conèixer l’origen de la ciutat.
-Conèixer com era Ciutadella en diferents etapes històriques.
-Reconèixer la ciutat com un organisme viu, que ha sofert canvis al llarg de la seva història.
-Reconèixer els principals edificis i carrers que conformen el centre històric.
-Conscienciar els infants sobre la història de la nostra ciutat.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats a través de l’urbanisme.
-Aprendre conceptes generals sobre la història de Ciutadella: l’assalt turc, la construcció de les muralles, la reconquesta, la pesta.
-Apropar-nos a la línia de temps.
-Fer que el coneixement de la història es converteixi en una experiència divertida.
-Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-La història de la nostra ciutat al llarg del temps.
-L’origen de Ciutadella.
-Les característiques arquitectòniques dels principals edificis que hi són presents.
-L’urbanisme.
-Alguns episodis històrics que han configurat la ciutat actual: època romana, època islàmica, la configuració a partir de la muralla...
-Les etapes històriques.
-Les tradicions i algunes curiositats amagades a l’urbanisme actual.
-L'arqueologia i les fonts escrites com a eines bàsiques per conèixer l’urbanisme i la història del centre històric.
-Conèixer la història a través del paisatge diari.
-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Actituds:
-Fomentar el respecte cap als edificis més emblemàtics del centre històric.
-Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-La conscienciació patrimonial, i l’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat.
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
-No cal una feina prèvia amb l’alumnat, ja que es tracta d’un taller de descoberta de la història del nucli antic de Ciutadella.
-Presa de contacte amb el professorat per tal de pactar els períodes històrics dels quals parlarem a la visita per tal que aquesta sigui el màxim de profitosa possible.

Durant:
-La sessió consistirà en un recorregut pel centre històric. Al llarg del recorregut ens anirem aturant a diferents indrets per tal d'explicar-hi conceptes i fets històrics. També anirem veient com ha canviat l’urbanisme.
-L'itinerari s'iniciarà a l’Ajuntament i acabarà a Can Saura, on entrarem per veure-hi les restes de la necròpolis islàmica conservada al subsol.
-Recorregut: plaça des Born- carrer Major des Born-catedral- carrer de Cal Bisbe- carrer de ses Andrones- carrer de Sant Antoni- plaça Nova fins al carreró d’en Ramonell- carrer d’Alaior-plaça des peix- Can Saura.

Després:
-Reflexió sobre com l’urbanisme de la ciutat ha anat canviant al llarg del temps.
-Reflexió sobre com les diferents etapes històriques han configurat la ciutat actual.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
recursos didàctics 
Observacions
El taller es pot realitzar qualsevol dia de la setmana, en horari de 8 a 13 h. El taller es realitzrà en grups de 20 alumnes i serà obligatòri l'ús de mascareta durant tota la durada de la visita.