Menu

. Pintem mamuts. Art primer

Sessions: 1
Lloc: Can Saura, carrer del Santíssim núm.2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
El taller vol fer una primera aproximació a les tècniques, els colors i els temes de l'art rupestre. Aquest taller es podrà realitzar tant a l'aula com a l'espai didàctic de Can Saura (a triar per part del professorat).
L'activitat es divideix en dues parts:
Una primera part on, a partir d'un Power Point, ens aproparem a l'art rupestre: moment històric en què es desenvolupa, tècniques, motius, significat...
Una segona part d'experimentació, on cada alumne elaborarà la seva pintura a partir dels conceptes explicats.
Objectius
-Aprendre sobre la manifestació artística a la prehistòria.
-Mostrar a l'alumnat les principals tècniques i característiques d'aquest primer art.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Fer que l’alumnat experimenti amb tècniques pictòriques diferents.
-Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
-Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de la prehistòria menorquina.
-Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
-Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.
-Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-L'art rupestre.
-Les principals tècniques, les representacions i els significats d'aquest art.
-Fomentar el coneixement de la prehistòria.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-La conscienciació patrimonial.
-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Actituds:
-Fomentar la creativitat.
-Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat
Metodologia
Abans:
-No cal una feina prèvia, però es recomana incloure l'activitat dins l'estudi de la prehistòria o dins l'estudi de l'art com a disciplina artística.

Durant:
-El taller es realitza en una sola sessió i té una durada d'una hora i mitja.
-El taller es pot realitzar a Can Saura (recomanat) o bé a l’espai aula si el professorat així ho prefereix.
-El taller es divideix en diverses parts:
Presentació del tallerista.
Projecció d’un Power Point sobre l'art rupestre.
-Experimentació. A partir del material aportat pel Museu, es practicarà la tècnica de l’art rupestre.

Després:
-Reflexió sobre aquest art primer i el seu possible significat.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 projector
 ordinador
materials experimentació 
materials didàctics 
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13 h. El taller es realitzarà en grups reduïts de fins un màxim de 20 alumnes, per tal de complir la nova normativa sanitària. En cas que el taller es faci a l'espai didàctic de Can Saura, l'ordinador i el projector els posarà l'entitat organitzadora del taller.