Menu

. Excavem i investiguem com els arqueòlegs

Sessions: 1
Lloc: Can Saura, carrer del Santíssim núm. 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Amb aquest taller volem apropar els més petits al treball que realitzen els arqueòlegs. Per fer-ho hem dividit l'activitat en dues parts:
Una primera on, a través d'una presentació, en format Power point, explicarem de manera divertida la feina que fa un arqueòleg a l’excavació i també al laboratori.
Una segona part pràctica, on els fillets es convertiran en arqueòlegs i experimentaran la feina que aquests realitzen primer en una excavació i després al laboratori amb els objectes que recuperen.
Objectius
-Apropar la figura de l'arqueòleg a l’alumnat, les eines que utilitza i la feina que realitza.
-Conèixer què és l'arqueologia i per a què serveix.
-Apropar-nos a la feina que es fa dins un museu.
-Generar sinergies entre l'alumnat i el Museu.
-Apropar la història i l'arqueologia de manera divertida a l'alumnat.
-Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
-Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Què és l'arqueologia i per a què serveix.
-Quina és la feina de l'arqueòleg com a professió.
-Quines eines utilitza l'arqueòleg per a treballar.
-Conèixer què és un museu i quina feina s'hi fa a dins.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-La conscienciació patrimonial.

Actituds:
-El valor de la feina de l'arqueòleg i de l'arqueologia per a l'estudi del passat.
-Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat.
Metodologia
Abans:
-No cal fer una feina prèvia.
Durant:
-El taller es realitza en una única sessió, que té una durada d'una hora i mitja, i es realitza a Can Saura.
-L'activitat consta de diferents parts:
La presentació de la tallerista.
Projecció d'una presentació per explicar la feina de l'arqueòleg.
Experimentació: realitzarem una excavació a petita escala i en grups per tal de veure la feina de camp, i després passarem al laboratori, on aprendrem la feina que es fa al Museu amb els materials que es troben a les excavacions.

Després:
-Reflexió sobre la feina de l'arqueòleg i la seva importància per al coneixement del passat.
-Possibilitat de realitzar una visita al Museu.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 projector
 ordinador
materials experimentació 
materials didàctics 
Observacions
El taller es pot realitzar qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13 h. El taller es realitzarà en petits grups d'un màxim de 20 alumnes per aula.