Menu

. mOvaRt. Una experìència de moviment corporal i arts plàstiques a través del joc.

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Responsable/s
Laura Miyashiro Higa  

 
Descripció
Conjunt de dinàmiques grupals i individuals que posen l'accent sobre l'exploració del cos, les emocions i el present, mitjançant el moviment corporal i l'experimentació plàstica. Totes les dinàmiques són concebudes des del joc.
Objectius
Desenvolupam 3 eixos:

-Cultural:
Sensibilitzar l'alumnat sobre la importància de la cultura com a dret humà, com a fonament indispensable per a assegurar la dignitat de l’ésser humà i el lliure desenvolupament de la seva personalitat.
Així, convidam a experimentar creativament les propostes de moviment corporal i d'intervenció plàstica, tot jugant amb l'espai.

-Emocional:
Potenciar el camp sensorial, les sensacions, els sentiments i les habilitats, tan visuals com sonores. La percepció i l'orientació espacial, la facultat de captar o d'expressar emocions i controlar els aspectes no verbals de la comunicació.

-Salut:
Promoure dinàmiques que posin l'accent en l'atenció plena.
Estar plenament atents i conscients de tot el que som i experimentam en el present, gaudint-lo i sense judici.
L'objectiu últim és col·laborar per ampliar la seva autopercepció, expressar, afirmar, descobrir i desenvolupar el propi potencial humà amb la seva singularitat, creativitat i responsabilitat.


Continguts
Conceptes:
Creativitat
Autoestima,
Col·laboració
Cooperació,
Afectivitat,
Sensualitat,
Energia vital.

Procediments:

Actituds:
Actitud creadora, integradora, proactiva i passiva.

Metodologia
Abans:


Durant:

Presentació i breu explicació del taller, i de les normes bàsiques dels jocs i dels seus límits.
Menció especial del racó passiu.

Comunicació des del silenci.

També emprarem algunes composicions musicals per a treballar.

El taller té dues parts:

-Foment de la mirada cap a un mateix, a través de diferents exercicis i tècniques (shiatsu en moviment, antigimnàstica de Thérese Bertherat o eutonia de Gerda Alexander).

-La segona part és més activa i dinànima. Jugarem amb el cos i el moviment, i ho connectarem amb l'experimentació plàstica amb 2 jocs:

1. "Performance" de l'eutonia: creació d'un recorregut visual del tacte damunt paper. És una acció que es desenvolupa per parelles.
L'eutonia representa el to muscular adequat, equilibrat en tensió i relaxació.

2. La identitat del retrat. Per parelles, dibuixarem un retrat, el del/de la nostre/a company/a, i ho farem emprant el costat dret de l'encèfal.


Tot seguint, un fil conductor que deixa marge a la improvització, a la sorpresa, i fomentam així una actitud creadora per part dels participants, que han de fer ús de la seva creativitat per a experimentar les dinàmiques.

Tancament de la sessió des de la vivència, des del silenci i del retorn a un mateix i en cercle.

Després:
Reflexionar sobre l'experiència viscuda, posar en comú de manera participativa com ens hem sentit. Valoració de l'experiència creativa, i torn de preguntes obertes i inclusives.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Ceres de colors: 1 ut per participant 
Paper A3: 2 uts per participant 
Cinta adhesiva, papers de colors iaAltaveu portàtil 
 Sala, aula o pati de jocs
Observacions
Adaptarem la proposta del taller a l'organització necessària que marqui el centre: desdoblaments de sessions, canvi de ràtios, duplicació de calendari, etc. I amb les mesures de prevenció necessàries que requereixi el moment.