Menu

. Visita al poblat de Son Catlar: muralles, torres i portes

Sessions: 1
Lloc: Poblat de Son Catlar, punt de trobada al centre escolar
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
L'activitat consisteix en una visita guiada al poblat talaiòtic de Son Catlar, un dels més emblemàtics de l'illa, per tal de conèixer "in situ" les formes de vida de la cultura talaiòtica a través de les restes arqueològiques conservades al jaciment.
El poblat té la particularitat de conservar quasi tot el seu perímetre emmurallat (fet excepcional), i a més disposa d’un sistema defensiu d’influència púnica únic a l'illa. La visita se centrarà en l’estudi d’aquesta muralla i dels elements afegits a aquesta (torres i portes), per tal d’estudiar quina va ser la influència d’altres cultures sobre el món talaiòtic i veure quines evidències en tenim.
Així mateix, es realitzarà un recorregut interior pel poblat, per tal de veure les principals estructures i els monuments que defineixen la cultura talaiòtica menorquina.
Objectius
-Apropar-nos a la muralla de Son Catlar: quan es va construir, les reformes que hi trobam, les fases.
-Aprendre a identificar les principals estructures que podem trobar a qualsevol poblat talaiòtic, com ara el talaiot, el recinte de taula, les cases, les sales hipòstiles...
-Aprendre a identificar i a diferenciar els monuments prehistòrics i els materials que hi estan associats.
-Veure el Mediterrani com un lloc de confluència de cultures.
-Mostrar a l’alumnat que els talaiòtics no eren una societat aïllada.
-Veure in situ tot l’estudiat a l’aula sobre la prehistòria illenca.
-Inculcar el valor patrimonial i la necessitat de conservació dels jaciments.
-La importància de l'arqueologia com a ciència pel coneixement del passat.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
-Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.
-Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
-Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.
-Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:
-La prehistòria de l'illa.
-Les característiques diferencials del poblat talaiòtic de Son Catlar.
-La muralla com a element defensiu i de prestigi
-Veure la influència d’altres cultures sobre la societat talaiòtica a través del poblat de Son Catlar.
-Principals edificis que podem trobar a un poblat talaiòtic i les seves característiques.
-Aprendre qui eren, com vivien i quines estructures construïen els talaiòtics.
-Identificació "in situ" dels objectes arqueològics.
-Establiment de relacions entre jaciments i etapes cronològiques concretes de la nostra història.
-Treballar el pensament crític a partir de la construcció d'hipòtesis sobre l'ús dels objectes i la seva funcionalitat.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-La conscienciació patrimonial.
-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar la importància del patrimoni arqueològic illenc i de la seva prehistòria.
-Fomentar les sinergies entre els alumnes, els professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-La importància de l’arqueologia pel coneixement del passat.
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
-Es recomana realitzar l'activitat una volta s'hagi estudiat el tema de la prehistòria de l'illa.
-Possibilitat de combinar aquesta activitat amb la realització prèvia de dues activitats més que ofereix el Museu relacionades amb la prehistòria illenca: la visita a l’exposició «Que la terra et sigui lleu» i el taller de navetes i cercles.

Durant:
-La visita es realitza en una única sessió al jaciment de Son Caltar i té una durada d’unes tres hores, que poden ampliar-se a tot el matí.
-La visita té diferents parts:
Partida amb la guia, des del centre escolar, amb l’autocar i cap al jaciment.
Visita amb la guia per l’exterior del poblat, per tal de descobrir la muralla, les torres i les portes.
Aturada perberenar.
Visita de la zona interior del jaciment: talaiots, recinte de taula, garites...
Pràctiques amb fona.
Tornada amb lal guia al centre escolar.

Després:
-Reflexió sobre la prehistòria de l’illa.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 autocar
recursos didàctics 
Observacions
-El Museu Municipal proposa els divendres com a dia per a realitzar la visita. Tot i així aquesta es pot realitzar qualsevol dia de l'any, en horari de 8 a 13.30 h. -La visita té una durada d’unes tres hores, que es poden allargar a tot el matí. -EL CENTRE ESCOLAR S'HA DE FER CÀRREC DE POSAR L'AUTOCAR PER A LA SORTIDA. -La visita està pensada per realitzar-se amb un grup aula.