Menu

. Un matí entre pedres. Visitem el poblat de sa Torre d'en Galmés

Sessions: 1
Lloc: Poblat de sa Torre den Galmés, Alaior
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
L'activitat consisteix en una visita guiada al poblat talaiòtic de sa Torre d'en Galmés, un dels més emblemàtics de l'illa, per tal de conèixer "in situ" les formes de vida de la cultura talaiòtica a través de les restes arqueològiques conservades al jaciment.
La visita pot adaptar-se a les necessitats curriculars del grup. Així, es pot centrar en l'hàbitat, en el món de la mort... Abans, però, cal consensuar la visita amb el Museu.
Objectius
-Aprendre a identificar les principals estructures que podem trobar a qualsevol poblat talaiòtic, com ara el talaiot, el recinte de taula, les cases, les sales hipòstiles...
-Aprendre a identificar i a diferenciar els monuments prehistòrics i els materials que hi estan associats.
-Veure «in situ» tot l’estudiat a l’aula sobre la prehistòria illenca.
-Inculcar el valor patrimonial i la necessitat de conservació dels jaciments.
-La importància de l'arqueologia com a ciència per al coneixement del passat.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
-Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.
-Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
-Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.
-Apropar el Museu a l'alumnat, com un espai de tots, d'aprenentatge i diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:
-La prehistòria de l'illa.
-Principals edificis que podem trobar en un poblat talaiòtic i les seves característiques.
-Aprendre qui eren, com vivien i quines estructures construïen els talaiòtics.
-Identificació "in situ" dels objectes arqueològics.
-Establiment de relacions entre jaciments i etapes cronològiques concretes de la nostra història.
-Treballar el pensament crític a partir de la construcció d'hipòtesis sobre l'ús dels objectes, dels espais i la seva funcionalitat.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-La conscienciació patrimonial.
-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar la importància del patrimoni arqueològic illenc i de la seva prehistòria.
-Fomentar les sinergies entre els alumnes, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
-Es recomana realitzar l'activitat una volta s'hagi estudiat el tema de la prehistòria de l'illa, com a activitat final del tema.
-Possibilitat de combinar aquesta activitat amb la realització prèvia de dues activitats més que ofereix el Museu, relacionades amb la prehistòria illenca: la visita a l’exposició «Que la terra et sigui lleu» a Can Saura i el taller de navetes i cercles.

Durant:
-La visita es realitza en una única sessió al jaciment de da Torre d’en Galmés, i té una durada de tot el matí. Es divideix en cinc parts:
Partida amb la guia, des del centre escolar. amb l’autocar i cap al jaciment.
Visita amb la guia dels talaiots i el recinte de taula.
Aturada per berenar.
Visita de la zona de cases del jaciment i de les coves.
Tornada amb la guia al centre escolar.

Després:
-Reflexió sobre la prehistòria de l’illa.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 autocar
recursos didàctics 
Observacions
1. El Museu Municipal proposa els divendres com a dia per a realitzar la visita. Tot i així aquesta es pot realitzar qualsevol dia de l'any, en horari de 8 a 13.30 h. 2. La visita té una durada de 5 hores (tot el matí). 3. EL CENTRE ESCOLAR S'HA DE FER CÀRREC DE L'AUTOCAR 4. La visita està pensada per realitzar-se amb un grup aula.