Menu

. Paquet de prehistòria

Sessions: 3
Lloc: Can Saura (carrer del Santíssim núm. 2), jaciment de sa Torre d'en Galmés (Alaior)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
-El taller Paquet de prehistòria està compost per tres activitats diferents, amb les quals es vol oferir una visió global sobre la prehistòria de l'illa. El paquet també vol convertir-se en una eina pràctica per als docents que han de tractar el tema de la prehistòria illenca.
-Les tres activitats que componen el paquet són les següents:
Visita a l’exposició «Que la terra et sigui lleu»: aquesta activitat es desenvolupa a Can Saura i té una durada d'una hora i mitja. L'activitat pretén apropar l'alumnat a la prehistòria a través dels objectes exposats a l’actual exposició de Can Saura.
Taller de navetes i cercles. Activitat que es desenvolupa a l’espai aula i té una durada d'una hora. El taller consisteix en l’elaboració de forma individual, a partir de fang i a petita escala, d’un dels models de casa que coneixem de la prehistòria menorquina. El Museu Municipal hi posa el fang.
Visita al poblat de sa Torre d'en Galmés: visita al jaciment de Torre d'en Galmés, acompanyats per la guia del Museu. La visita té una durada de tot el matí, durant el qual visitarem els principals monuments del poblat. En aquest cas, el centre haurà de posar l'autocar.
Objectius
-El paquet té com a principal objectiu oferir una visió global de la prehistòria menorquina: les fases, les característiques, els monuments, la cultura material, les creences, la forma de vida...
-Convertir-se en una eina per als docents que tractin el tema de la prehistòria de l'illa.
-Mostrar la importància de l'arqueologia com a eina per al coneixement del passat.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
-Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
-Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu, els docents i els escolars.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-La prehistòria de l'illa: etapes, característiques, manera de viure, cultura material...
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-Conèixer i identificar els principals monuments de la prehistòria menorquina.
-La cultura material de les societats del passat
-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Apropar els estudiants a l'eix cronològic.
-La importància de la conservació patrimonial
-La conscienciació patrimonial.

Actituds:
-Fomentar el coneixement i l’estima vers la prehistòria de l’illa.
-Fomentar les sinergies entre els alumnes, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
Es recomana realitzar l'activitat mentre es treballi la temàtica de la prehistòria menorquina o la prehistòria en general.

Durant:
-El paquet de prehistòria està compost per diferents activitats. Per tal que l’activitat sigui més profitosa, l’ordre de realització del paquet és el següent:
Visita a l’exposició «Que la terra et sigui lleu»: es realitza a Can Saura i té una durada d'una hora i mitja.
Taller de navetes i cercles. Es realitza a l’espai aula i té una durada d'una hora. El Museu hi posa el fang.
Visita al poblat talaiòtic de sa Torre d'en Galmés: es realitza al jaciment alaiorenc i té una durada de tot el matí. El centre hi ha de posar l'autocar.

Després:
-Reflexió sobre la prehistòria illenca en general.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 autocar
Recursos didàctics 
Observacions
1. Les diferents parts que conformen el taller es poden realitzar qualsevol dia de la setmana, en horari de 8 h del matí a 13.30 h. 2. EL CENTRE ESCOLAR S'HA DE FER CÀRREC DE POSAR L'AUTOCAR. 3. La visita està pensada per realitzar-se amb un grup aula.