Menu

. Xerrada: D'obrers a caixers. Els Jocs des Pla

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
El taller vol fer una primera aproximació a l’origen i la història de la festa de Sant Joan, i se centra en l’acte dels Jocs des Pla.

El taller constarà de dues parts:
-Una primera part on, a partir d'un Power Point, ens aproparem a l'origen i la història de la festa de San Joan, i ens centrarem a explicar quins jocs es feien antigament al pla de Sant Joan.
-Una segona part, més manipulativa, on muntarem un retallable sobre un dels jocs explicats.
Objectius
-Apropar la història i l’origen de les nostres festes a l’alumnat
-Donar a conèixer un espai simbòlic de les festes de Sant Joan: el Pla; i veure com han canviat els actes que s’hi realitzaven.
-Mostrar que la festa de Sant Joan no és estàtica, sinó que ha sofert canvis.
-Apropar les tradicions a l’alumnat
-Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
-Apropar el Museu a l'alumnat, com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.


Continguts
Conceptes:
-L'origen de les festes de Sant Joan.
-La història de les festes de Sant Joan.
-Els Jocs des Pla i els canvis que han sofert al llarg del temps
-Les tradicions.
-El respecte cap a les festes de Sant Joan

Procediments:

Actituds:
-Fomentar l’estima vers les nostres festes.
-El respecte cap a les festes de Sant Joan a través del coneixement d'aquestes.
-Fomentar les sinergies entre els alumnes, els docents i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
No cal fer cap feina prèvia
Durant:
-El taller es realitza en una sola sessió, i té una durada d'una hora i mitja.
-El taller es pot realitzar a l’espai aula
-Es divideix en diverses parts:
Presentació de la tallerista.
Projecció d’una presentació sobre les festes de Sant Joan.
Part manipulativa: muntar un retallable sobre un dels jocs que es practivaven antigament as Pla

Després:
-Reflexió sobre l’origen i la història de les festes de Sant Joan.
-Reflexió sobre com, al llarg del temps, han anat canviant les festes de Sant Joan. Sant Joan no és una festa estàtica.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 projector
 ordinador
recursos didàctics 
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.30 h. Està pensat per a realitzar-se els mesos d'abril, maig i juny.