Menu

. Crea la teva empresa

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 2
ESO 3
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  

 
Descripció
Procediment per crear una empresa per una persona o per persones amb un projecte empresarial. Informació sobre conceptes empresarials, tràmits, ajudes i funcionament de l'empresa.
Objectius
Que l'alumnat tenguin interès a conèixer què és una empresa, i que ells mateixos la puguin crear.

Continguts
Conceptes:
Empresa, economia, gestió i organització.
Procediments:

Actituds:
Proactivitat
Participació
Metodologia
Abans:
Conceptes bàsics d'economia i empresa.
Durant:
2 hores en sessió de matí o capvespre.
Després:
Aplicar coneixements teòrics a la pràctica amb la preparació d'un projecte empresarial.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 projector
 pc
Observacions