Menu

. Imperium. Construeix la teva ciutat romana

Sessions: 1
Lloc: Can Saura, carrer del Santíssim núm. 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
El taller consisteix en la construcció d'una ciutat romana a partir dels elements que es proporcionaran a l'alumnat. Per tal d'efectuar la construcció, es dividirà la classe en diferents grups i a cada grup se li donarà un pressupost amb el qual poder comprar els components de la seva ciutat. Així, cada grup haurà d'elegir què ha de comprar i, a partir de la seva elecció, veure si la ciutat construïda es viable o no.
Objectius
-Aprendre com era una ciutat romana i els elements que la conformaven.
-Aprendre que poden existir diferents tipus de ciutat romana.
-Aprendre a gestionar els recursos disponibles i que se li atorguen a cada grup.
-Aprendre com funciona una ciutat.
-Parar atenció a com vivien les comunitats que habitaren l’illa abans que nosaltres: l'economia, les cases, els objectes que utilitzaven i les creences que tenien.
-Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per l'arqueologia i que estaran presents en el Museu.
-Aprendre que, a través de l’arqueologia, també ens podem apropar al coneixement de la nostra història.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
-Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.
-Apropar-nos a la història de l'illa.
-Adaptar el Museu a les necessitats educatives de cada centre i de cada etapa escolar.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-L'eix cronològic de la història de l'illa.
-La ciutat romana: tipus i components.
-La gestió d'una ciutat a partir dels recursos disponibles.
-Com vivien les comunitats romanes que habitaren l’illa: economia, cases, objectes que utilitzaven...
-L'administració d'una ciutat.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

Actituds:
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-Menorca com a cruïlla de cultures.
-Les sinergies entre l’alumnat, el Museu i el professorat.
-El Museu com espai d’aprenentatge.
Metodologia
Abans:
Treballar l'època romana.
Durant:
La visita es durà a terme en una única sessió, que tindrà una durada d'una hora o hora i mitja, i es realitzarà a Can Saura (carrer del Santíssim núm. 2) o bé a l'espai aula.
Després:
Es podrà reflexionar sobre la gestió actual de les ciutats.
Possibilitat de dur a terme altres tallers del Museu (amb sol·licitud prèvia).
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
materials didàctics 
Observacions
La visita es pot realitzar qualsevol dia de la setmana en horari de 8 h del matí a 13 h. La visita està pensada per realitzar-se a l'espai didàctic de Can Saura, però també es pot realitzar a l'espai aula. El taller es realitzarà en petits grups de, com a màxim, 20 alumnes