Menu

. Alimentació conscient

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Patricia Balaguer Marquès  

 
Descripció
L'adolescència és una etapa complexa, on les transformacions fisiològiques que es produeixen van associades també a canvis psicològics, el procés d’adaptació i d'integració dels quals és a vegades complicat.
Mitjançant diferents tècniques, aquest taller ajuda els adolescents a qüestionar alguns mals hàbits alimentaris, com ara menjar amb ansietat o més del compte, i es proporcionen pautes nutricionals i emocionals per millorar la seva relació amb el menjar.
Objectius
- Saber diferenciar la gana física de la gana emocional.
- Aprendre a interpretar els senyals del cos amb relació a la gana física.
- Gaudir dels aliments menjant amb consciència.
- Aprendre a gestionar la gana emocional.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Hàbits alimentaris saludables relacionats amb les emocions.
- Alimentació conscient o mindfulness eating.
- Entrenament nutricional: pla d’acció per superar les resistències al canvi.

Actituds:
Autoestima i autoconfiança
Metodologia
Abans:
Quan el professor parli als alumnes d’aquest taller, els pot passar una petita presentació a la pantalla digital.
Durant:
Presentació de les diferents activitats a la pissarra digital amb el projector, i realització d'aquestes conduïdes per la tallerista.
Després:
Es pot aprofitar la tutoria per fer un debat o una activitat en grup sobre el taller.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
Observacions