Menu

. CINESIOLOGIA EMOCIONAL I ARTTERÀPIA

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Joana Riera Brugulat  

 
Descripció
Primerament, a través de l'artteràpia, explorarem les emocions i les necessitats dels infants arran de la situació viscuda amb la COVID-19 i les conseqüències que ha ocasionat en les dinàmiques escolars.
Posteriorment, mitjançant la cinesiología emocional juntament amb exercicis de Brain Gym, proporcionarem eines senzilles per tal que els fillets puguin regular millor les seves emocions i el possible estrès que puguin viure.
Objectius
•Dotar l'alumne de recursos per poder regular les emocions i l'estrès, afavorint el seu benestar personal dins la classe.
•Millorar, amb eines de cinesiologia i de Brain Gym, les habilitats necessàries per afavorir la seva atenció i concentració dins l'aula amb activitats com llegir, escriure, comprendre i raonar.
•Introduir progressivament aquests recursos i exercicis a les dinàmiques diàries a l'aula, a mesura que els fillets les vagin integrant.
•Amb aquests principis, es busca dotar l'alumne d'eines per sentir-se segur a la classe i, alhora, motivat per a l'aprenentatge.Continguts
Conceptes:
Com afecten les emocions i l’estrès en el nostre estat d’ànim?

Recursos personals que podem utilitzar per a afavorir un millor benestar.

Aprendre que la seva atenció millora quan se senten més calmats i connectats amb si mateixos.
Reconèixer com aquest fet millora la motivació i les capacitats.

Procediments:

Actituds:
- Adaptació al canvi.
- Resiliència.
- Autoestima.
- Companyonia.
Metodologia
Abans:
Es realitzarà una breu posada en comú amb el/la representant corresponent del centre, per tal de concretar altres objectius específics que s'hagin pogut detectar arran de la situació amb la COVID19.
El tallerista proposarà una reflexió prèvia dels alumnes sobre un d'aquests temes que després es desenvoluparà a la sessió.

Durant:
- Dinàmiques grupals per detectar com se senten i quines necessitats emocionals tenen mitjançant l'artterapia.
- Dinàmiques grupals per transmetre, aprendre i experimentar exercicis de cinesiología i de Brain gym.

Després:
Es proposa introduir aquets exercicis senzills com a eines que formin part en moments exclusius de les dinàmiques diàries de l’aula.
(Ex: durant uns 5 min, quan tornin del pati o quan hagin de realitzar alguna activitat que requereix atenció, concentració,tranquil·litat ...)
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Paper A3, un per a cada alumne
 Projector (opcional)
 Equip de música
Observacions
Les dinàmiques i propostes del taller s'adaptaran a les diferents edats dels fillets, tenint en compte el seu nivell evolutiu.