Menu

. Què significa consumir producte local

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Responsable/s
Júlia Gelabert Pons  

 
Descripció
Aquest taller consisteix a fomentar l’objectiu número 12 dels ODS sobre producció i consum responsable. Es vol conscienciar de la importància del producte local, i la relació que té amb la salut i amb el mediambient per tal de canviar les estratègies de producció dels darrers anys que posen en perill el sistema.
Objectius
Els objectius principals són:

- Conscienciar de la rellevància que té l’alimentació sobre la salut i sobre el medi.

- Diferenciar entre productes importats i exportats. Com ens arriben els aliments.

- Conèixer quins productors i productes locals hi ha a Menorca.Continguts
Conceptes:

- Què és un producte de km 0.

-Quins aliments es cultiven a Menorca i per què és important consumir producte local.

-Com planificar un menú saludable.

-Què és una compra responsable.

-Què és l’empremta ecològica i com contribuir a cuidar-la.
Procediments:
De manera lúdica, dinàmica i motivadora per als alumnes, se’ls explicaran els conceptes clau perquè siguin capaços de participar en una part important de la seva vida i de la vida del planeta.

A través d’un debat grupal es fomentaran la participació, la crítica i la reflexivitat.

Mitjançant una projecció audiovisual, s’explicarà què és un producte importat i s’enllaçarà amb la importància de consumir productes km 0, tan en l'àmbit de la salut com en el de la sostenibilitat.

Amb un vídeo, coneixerem productors i productes locals.

Amb envasos de productes alimentaris, s’explicaran les diferències entre els productes naturals i els processats.

A través d’un joc de rol, es posarà en pràctica tot el que s’ha estudiat, i s’avaluaran la comprensió i la motivació dels alumnes.


Actituds:

- Responsabilitat, empatia i cooperació.

- Reflexivitat

- Valoració del treball i la recompensa de l’esforç a llarg termini.Metodologia
Abans:

Haver treballat a classe els grups d’aliments i en què consisteix una alimentació saludable.Serà necessària una reunió prèvia amb el/la professor/a per tal de concretar els continguts a treballar i l’organització del taller, així com els recursos i materials que podrem tenir a disposició, com aliments i diners de joguina.Els alumnes hauran de portar de casa una carmanyola, una bossa de tela i envasos d’aliments.


Durant:
El primer contacte amb els nens serà una pluja d’idees del que entenen per aliment de proximitat, on cada nen aportarà la seva opinió. A continuació, se’ls farà una explicació del contingut del taller i dels objectius.

Primera part: explicació de què és un producte km 0 i per què és beneficiós per a la salut enfront dels productes importats. Debat d’opinió sobre què creuen que poden comprar conreat a Menorca i quins productes els agraden més.

Es treballaran els conceptes de manera lúdica amb material audiovisual i envasos de productes alimentaris.

Segona part: es donaran pautes i idees per planificar un plat saludable. En grups, hauran de construir el seu menú i, mitjançant un joc de rol, l’hauran d’anar a comprar o recollir-lo del lloc on creguin més oportú. El joc constarà de diferents estacions, com arbres amb fruites, botigues de poble i grans supermercats; i, en grups aniran a comprar les coses que necessitin per elaborar el seu menú.
Després:
Recollir el pati i l’aula. Fer una valoració de com ha anat la sessió i què s’ha après.

Es podria enllaçar amb la presentació d'un productor local que els vagi a fer una xerrada a la classe i els expliqui sobre el seu dia a dia, o també una visita a una granja.


Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 projector
aliments 
bosses de tela 
envasos 
diners de joguina 
Observacions
Depenent dels recursos de l’escola i de l’interès dels alumnes, també es podrà adaptar la metodologia acordant-ho prèviament amb l’equip docent. Seria interessant que la sessió pogués ser d’una hora i mitja, però s’adaptarà acordant-ho amb el professor amb antelació. La idea final és que els alumnes entenguin la importància de menjar bé, i que siguin capaços d’escollir de manera autònoma durant el seu dia a dia aliments saludables.