Menu

. Comunicació assertiva

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Pilar Camps Gómez  

 
Descripció
A partir d'una proposta lúdica, prendrem consciència de diferents maneres de reaccionar davant un conflicte, i aprendrem a emprar una eina que ens ajudarà a poder-nos relacionar d'una manera assertiva*.

*Assertivitat: capacitat personal d'expressar sentiments, emocions o pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense mostrar conductes agressives o manipuladores i respectant el dret de les altres persones.
Objectius
PRIMÀRIA
- Prendre consciència del propi estat emocional per a contribuir en el benestar personal.
- Desenvolupar hàbits sans de comunicació i de relació amb els i les altres.
- Introducció a l'autoregulació emocional.
- Afavorir un ambient relaxat al grup aula.
- Orientar l'equip educatiu per a donar continuïtat amb recursos específics del tema (propostes per a l'aula i comunicació amb famílies).

ESO
- Prendre consciència del propi estat emocional per a contribuir en el benestar personal.
- Desenvolupar hàbits sans de comunicació i relació amb els i les altres.
- Fomentar l'autoregulació emocional.
- Reduir la impulsivitat i orientar-la cap a comportaments reflexius.
- Afavorir un ambient relaxat al grup aula.Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Les tres respostes: inhibida, agressiva i assertiva
- Comunicació no violenta.

Actituds:
- Coneixement d'un mateix i dels altres.
- Capacitat d'adaptació al canvi.
- Elaboració i vivència dels valors ètics.
Metodologia
Abans:
- Primer contacte amb l'equip docent per a presentar el taller, i fer un intercanvi de l'estat i de les necessitats del grup.
- Presentar una proposta de comunicació prèvia a les famílies, per a donar més sentit a la finalitat del taller i enfortir la relació entre escola i casa.
(Aquesta proposta és opcional i per als grups de primària.)


Durant:
El taller comença amb una introducció on es presentaran diferents tipus de respostes a una determinada situació.
D'una manera atractiva i amb material que es podran endur a casa, ens endinsarem en la reflexió individual i col·lectiva, i convidarem el grup a participar en un espai per a compartir (donant com a premissa el “no judici” i el respecte mutu).
Seguidament, iniciarem la segona part del taller, on, a partir de propostes lúdiques, podrem vivenciar l'assertivitat com a eina de millora en la qualitat de les nostres relacions.
Tancarem la sessió recollint les devolucions del grup segons l’experiència viscuda.

Després:
- Valoració del taller amb l'acompanyant de referència.
- Orientació per a donar-hi continuïtat al llarg del curs.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fulls blancs i de colors 
Fundes de plàstic i etiquetes 
 Fotocopiadora
Teles 
Observacions
Ofereixo una formació en «Acompanyament emocional a la infància» (etapes infantil i primària), dirigida a mares/pares o mestres. Alhora, també faif conferències entorn de l'acompanyament emocional i la sexualitat infantil en cas que fos la vostra necessitat i hi estigueu interessats.