Menu

. Robòtica educativa

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 1
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Carles Canitrot Revilla  

 
Descripció
A cada sessió construirem, de forma col·laborativa, una història d'estima al medi ambient, on intervenen elements informàtics, robots i joguines tradicionals de fusta, on els alumnes en són els veritables protagonistes.
Objectius
Introduir les competències STEAM (acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) des d’edats primerenques, mitjançant històries interactives que potencien el pensament computacional, el treball creatiu, cooperatiu i l'estima al medi ambient.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Les 4 tècniques bàsiques del pensament computacional:
- Resolució de problemes.
- Reconeixement de patrons.
- Capacitat d'abstracció (identificació dels factors rellevants).
- Creació d'algoritmes.

Actituds:
Col·laboració
Medi ambient
Metodologia
Abans:
Es lliurarà material imprimible a priori per si es vol anar presentant l'activitat durant els dies anteriors (per anar creant ambient).
Durant:
Es planteja una història on l'alumnat s'haurà d'implicar activament per resoldre els diferents reptes que s'aniran presentant.
Després:
Es lliurarà material imprimible amb activitats complementàries de reforç i consolidació del que s'ha treballat a la sessió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Robots 
Projector 
Observacions