Menu

. ART CONTEMPORANI I EMOCIONS PER A FILLETS I FILLETES/ AL·LOTS I AL·LOTES

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Responsable/s
Sandra Rodríguez Barberán  

 
Descripció
JUSTIFICACIÓ:

L'art, la creació i la lliure expressió conformen, al nostre entendre, l'essència de
l'ésser humà. Com ja hem escrit en altres passatges, el jugar de la infància és el
devenir poètic de l'ésser. L'espai de la imaginació és un espai de creativitat i
llibertat que permet a l'infant desplegar anhels, pors, contradiccions,
patiment i conflictes... De la mateixa manera, també la música, el moviment, el
dibuix, la pintura, l'experimentació amb textures i tot el que abracen les àrees que
tenen a veure amb l'expressió i la construcció simbòlica i imaginària són ancoratges
que afavoreixen el benestar psicològic. A través de la creativitat i la interacció amb
els altres, l'infant interpreta i construeix el món, i, recíprocament, també es construeix
a si mateix. Si a l'infant no el paralitzen les paraules adultes, si l'entorn li permet
desplegar allò que des de la intimitat és expressable a l'exterior, l'infant creixerà
incorporant la creativitat com a recurs i com a realització...
A més a més, l'infant és capaç de connectar amb nous llenguatges, amb l'art
i les estètiques que conviuen en l'època que li ha tocat viure d'una manera més
autèntica, sense prejudicis ideològics ni estètics. L'art no figuratiu és també un
llenguatge abraçable, on subjecte i objecte entren en interacció, on els rols són
molt sovint intercanviables. Els nens i les nenes poden ser observadors i creadors al
mateix temps si se'ls brinden l'espai i l'escolta adequats, si se'l convida a participar.
La inspiració del taller té els seus sediments en la psicologia psicoanalítica,
especialment en les teories i la pràctica de D. Winnicott, i en experiències tan
motivadores com interessants de l'escola activa de Reggio Emilia o el projecte d'art
i moviment de Segni mossi a Itàlia.

TALLER de 3 a 6 anys:

-Presentacions personals en rotllana, seguint les pautes següents: cada infant dirà el
seu nom, el color que li agrada més i farà un gest.

-Aproximació al paper del color i de la forma en l'art contemporani: projecció d'obres
de V.Kandinsky, M. Rotko i Sonia Delaunay

-Exploració de les sensacions, dels sentiments i pensaments que despleguen en els
infants les obres en si, i els seus colors i les formes: s'obre la paraula al grup.

-Vivència del color i la forma a través del moviment:
> Tots junts ens movem lliurement per la sala, seguint les consignes de les talleristes.
Per exemple: ens movem com una fletxa, ens movem com una pilota....
> Creació de grups: un grup entrarà en un espai escènic ple de teles de diferents
colors i els altres grups seran el públic. En el grup que “actua”, cada infant elegirà
una tela i, acompanyats d'una música, es mouran lliurement per l'espai , creant una
dansa espontània de colors. Després de l'actuació de cada grup, s'obrirà el torn de
paraula, tant per al públic com per al grup que ha dansat.

-Per a finalitzar el taller, convidarem els infants a crear la seva pròpia obra d'art, a
partir de tot el que haurem explorat.


TALLER de 6 a 9 anys.

-Presentacions personals en rotllana, seguint les següents pautes: cada infant dirà el
seu nom i una cosa que li agrada fer, acompanyada del gest que representa la
seva afició.

-Aproximació al paper del color blanc (monocromatisme) en l'art contemporani i
diferents formes d'expressió d'aquest: projecció d'obres d'I.Klein i P.Manzoni.

-Exploració de les sensacions, dels sentiments i pensaments que despleguen en els
infants els monocroms: s'obre la paraula al grup.

-Exploració a través del tacte i l'oïda de diferents elements de color blanc: sal, arròs,
arena, pedres, paper de seda, mongetes seques... Es treballarà en parelles: un
infant portarà una bena als ulls i l'altre el guiarà per tot el recorregut de capses amb
els diferents elements, i li proporcionarà diferents experiències sensorials, estimulant
el sentit del tacte i l'oïda. En finalitzar l'experiència, canviam els rols.

-Exploració dels diferents elements, a través dels moviments (opcional segons el
temps i la dinàmica de cada grup).
-Per a finalitzar el taller, convidarem els infants a crear la seva pròpia obra d'art, a
partir de la construcció d'un collage amb tots els materials que hem explorat.


TALLER de 9 a 12 anys

-Presentacions personals en rotllana, seguint les següents pautes: cada
infant/adolescent dirà el seu nom cantant, acompanyant-lo d'un moviment
personal.

-Aproximació al paper de les textures en l'art contemporani: projecció d'obres d'A.
Tàpies i K. Attia.

-Exploració de les sensacions, dels sentiments i pensaments que despleguen en els
infants/adolescents les diferents obres: s'obre la paraula al grup.

-Exploració dels diferents elements presents en les obres (paper, fusta, terra, palla...)
a través del moviment corporal. Es treballarà en parelles: una persona de la parella
elegirà un material i jugarà amb ell (per exemple: doblegar-lo, llençar-lo, moure'l
per l'aire...), mentre l'altra persona encarna el material i els seus moviments. En
finalitzar l'experiència, canviam els rols.

-Per a finalitzar el taller, convidarem els infants/adolescents, a crear la seva pròpia
obra d'art, fent una composició amb aquells elements cap als quals s'han sentit més
afins.


Objectius
OBJECTIUS GENERALS:
- Promoure i proporcionar als infants eines d'aproximació al món de
l'art actual des d'una mirada sensorial, experimental i emocional.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Aproximar-nos al llenguatge artístic en general, i específicament a l'art no
figuratiu.
- Introduir-nos en l'obra d'alguns artistes plàstics contemporanis.
- Explorar materials, colors i formes com a elements constructius.
- Crear i comunicar-se en un ambient de seguretat emocional i de llibertat.
- Explorar sensacions, emocions, sentiments i idees a través de les estètiques
contemporànies.Continguts
Conceptes:

Procediments:
TALLER de 3 a 6 anys:
*El color i la forma.
*L'art com a mitjà d'introspecció.
*El color com a mitjà d'expressió del món emocional.
*Diàleg amb les obres d'art de V. Kandinsky, M. Rotko i Sonia Delaunay.


TALLER de 6 a 9 anys:
*Els monocroms.
*El color blanc en l'art contemporani.
*El paper de l'oïda i del tacte en el procés creatiu.
*Diàleg amb les obres d'art d'I.Klein i P.Manzoni.


TALLER de 9 a 12 anys:
*El tacte i les textures.
*El paper de materials quotidians en l'art contemporani.
*L'art com a mitjà de reivindicació social.
*Diàleg amb les obres d'art d'A. Tàpies i K. Attia.

Actituds:
CONTINGUTS ESPECÍFICS

- La creativitat com a recurs personal.
- La sensibilitat pels materials artístics.
- L'escolta activa.
- L'expressió del nostre món sensible en un espai segur.
- El “menys és més”, de petites coses en surten grans esdeveniments.
- El treball en equip.
- La sensibilitat per l'art contemporani.
- La consciència global de sostenibilitat reutilitzant, reciclant...
En finalitzar cada un dels tres tallers, es farà una petita exposició on es recolliran les
obres realitzades pels fillets.

CONTINGUTS TRANSVERSALS

- Perspectiva de gènere: incorporam obres d'art creades per homes i per dones.
- Sostenibilitat: treballarem amb material de reciclatge.
Metodologia
Abans:
-Entrevista telefònica amb el mestre, on s'explica en què consistirà el taller, i
es demana per les característiques i motivacions del grup classe.

Durant:

- Presentacions personals.
- Projecció d'imatges d'obres d'art.
- Activitats sensorials.
- Creació d'obres personals.
- Conclusions.

Després:
-Petita exposició a l'aula i compartició d'experiències.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fotografies d'obres d'artOrdinador i projector.
MúsicaAparell de reproducció d'àudio.
Teles, cartrons, material plàstic, reciclatge... 
Observacions
-La nostra disponibilitat concreta és: dilluns i divendres de 9 a 10 h, i dimarts de 10 a 11 h. -En cas de no poder realitzar el taller a l'aula, el podem adaptar per a portar-lo a terme al pati. -Complim amb les mesures de prevenció de la Covid-19.