Menu

. Assetjament escolar i gènere

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Annabel Villalonga  

 
Descripció
Els rols de gènere estan ben marcats i, dins l'aula, l'exercici de la violència és, malauradament, un fet que encara avui dia provoca moltes víctimes i conseqüències psicològiques. S'ha d'educar des de les aules per prevenir aquesta problemàtica, alhora que fa falta una actuació coordinada entre centres educatius, família i policia per a frenar l'assetjament. Rompre amb els ideals de masculinitat i feminitat és tot un procés que s'ha de fer des de baix. Hi ha diferents estudis que demostren que l'assetjament escolar té una perspectiva de gènere per analitzar: es pressuposa que les dones hem de ser guapes i els homes han de ser valents.

Patir assetjament escolar marca la vida dels infants i adolescents d'una forma clara, les conseqüències poden ser devastadores. L'esperit de superació és clau per revertir tota aquesta inseguretat i convertir-la en ales per arribar al camí desitjat. Des de la meva experiència, intentaré transmetre el final d'una d'aquestes històries on els assetjadors i les assetjadores no van guanyar, i he estat jo qui ha construït la vida que desitjava.
Objectius
- Generals:

1. Prevenir l'assetjament dins l'aula.
2. Conscienciar sobre les conseqüències socials que provoca l'assetjament.

- Específics:
1.1: Desmuntar el mite que l'abusador és una persona valenta i forta des dels rols de gènere. Masculinitat no és violència.
1.2: Parlar sobre la importància de la implicació de totes les persones de dins l'aula en cas d'assetjament.
2.1: Mostrar exemples de víctimes d'assetjament des de la perspectiva de la superació i la no-victimització.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Assetjament.
-Agents de canvi.
-Abusadors, còmplices i supervivents.

Important: parlar de supervivents i no de víctimes, ja que ajuda a trencar l'estigma sobre les persones que reben violència, i les empodera.

Actituds:
-Valors ètics i de respecte.
-Participació grupal.
Metodologia
Abans:
Presentació i introducció del taller: què és l'assetjament escolar?
Durant:
Explicar des de l'experiència d'una persona que va patir assetjament, les conseqüències que això comporta, sense entrar en la victimització, sinó fent èmfasi en el projecte de vida tant personal com laboral.
Després:
Facilitar una bústia per a posar-hi missatges, on la classe pugui opinar sobre l'assetjament, fer reflexions, o bé demanar ajuda. La bústia que es posarà a disposició de la classe és una eina de seguiment per a les inquietuds de l'alumnat. És a voluntat del professorat donar-li aquesta continuïtat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 ordinador i projector
Observacions