Menu

. Programa d'activitats aquàtiques

Sessions: 7
Lloc: Piscina municipal Tita Llorens
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Servei Municipal d'Esports/Menbios SL  

 
Descripció
-Realització d'un total de 7 sessions per grup, d’activitats aquàtiques, a la piscina municipal amb monitors especialitzats.

-Cada centre escolar tindrà subvencionats dos grups de primària, amb un monitor de natació que dirigirà la sessió.


Objectius
- Afavorir que l'alumnat pugui practicar l’activitat aquàtica, la qual és impossible treballar dins el centre escolar.

- Permetre que una bona part de l'alumnat conegui les instal·lacions de la piscina municipal coberta.


Continguts
Conceptes:
- Els principis hidrodinàmics (flotació, respiració, propulsió...).
- Habilitats aquàtiques (girs, salts...).
- Tècnica dels estils de natació.
- Coneixement d'altres activitats aquàtiques.

Procediments:

Actituds:
-Autoestima
-Col·laboració
-Autosuperació
-Esforç
Metodologia
Abans:
•El professorat ha de fer una feina a l'aula, i explicar a l'alumnat en què consistirà l’activitat.


Durant:
• El monitor responsable prepara, dirigeix i controla l’activitat
Després:
• El professorat revisa l’activitat i valora com ha funcionat, tant en l'àmbit de les sensacions de l'alumnat com en l'àmbit de l'organització.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material aquàtic propi de piscina. 
 Banyador, xancletes, ulleres i barret de natació
Observacions
-Es realitzarà sempre al matí, d’acord amb la disponibilitat de la instal·lació i del monitor. -El programa ofereix 14 sessions per centre escolar, que s’han de distribuir en 7 sessions per grup aula (2 grups). -Amb el grup haurà de venir el professorat d’EF, que haurà de participar activament en l’ execució de la sessió. -Només se subvencionarà un monitor per grup. En cas de voler un altre monitor, el centre escolar haurà de pagar l’import corresponent que estigui aprovat. En el moment adequat, s’haurà de demanar a les oficines mateixes de la piscina municipal coberta. -En cas que no tots els centres participin en el programa, el sobrant d’hores podrà ser emprat per la resta de centres que hi estiguin interessats. La gestió d’aquest sobrant d’hores es farà des de l’Àrea d’Esports, i una vegada s'hagin rebut totes les peticions. El cost que suposi dur grups fora de programa, haurà de ser assumit pel centre mateix i pagat a l’empresa que gestiona la piscina municipal. El preu/hora/monitots aquests curs és de 32,99 €.