Menu

. Atenció plena a l'aula

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Maria Nieves Recasens Pons  

 
Descripció
Aquest taller pretén oferir, als alumnes i als mestres, un espai d’escolta i de prendre consciència d’un mateix i de l'entorn; en aquest cas, l’aula. Es farà a partir de l'atenció plena, tècnica que ens permetrà observar d’es d’on vivim i com ho feim.
Al taller realitzarem jocs d’atenció, una meditació i aprendrem quines són les premisses a partir de les quals podem tenir una vida més atenta plenament, i, en aquest cas, un entorn educatiu més conscient.
Objectius
- Millora del clima a l'aula.
- Millora de l'atenció i la memòria.
- Plenitud dels alumnes i mestres.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Atenció plena
- No-judici
- Curiositat
- Ment de mico
- Compassió
- Atenció
- Altres

Actituds:
- Ajudar els altres i a nosaltres mateixos.
- Apertura a l’experiència present.
- Atenció al moment present.
- Escolta de les nostres necessitats i de les dels altres.
Metodologia
Abans:
No cal fer res concret.
Durant:
- Exercicis pràctics: meditació, jocs d’atenció i de creativitat.
- Exercicis teòrics: definir entre tots els termes de l'atenció plena i exposar casos reals del seu dia a dia a l’aula.

Després:
Recomano seguir amb la meditació proposada o amb algun dels jocs portats a terme durant la sessió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
PaperFulls en blanc
Pintures de colors Estoig complet
GongInstrument que ens permetrà ajudar els alumnes a centrar l’atenció
Observacions