Menu

. Atenció plena a través de la música

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 1
Infantil 2
Responsable/s
Maria Torres Faner  

 
Descripció
Iniciació en la pràctica de l'atenció i la calma.
Ser més conscients de la respiració, del cos, de l'entorn i les emocions.
Aprendre a gaudir de cada moment.

El taller es pot realitzar de forma PRESENCIAL o EN LÍNIA en cas necessari.

Opció EN LÍNIA:
-Rebreu una invitació per entrar a un web. Allà hi trobareu les indicacions i els vídeos de la tallerista per poder seguir perfectament el taller des de l’aula o des de casa. Per suposat, amb la col·laboració de la tutora com a pont.
- L’activitat es pot fer en un sol dia, o fer-ne un poc cada dia, ja que la invitació durarà un temps.
- Al final del taller (dia per concretar) podríem fer una petita connexió via Meet per comentar com ha anat tot i què ens ha agradat més. Si ve de gust, es podria repetir una de les activitats en directe.
Objectius
General:
- Desenvolupar la capacitat de posar atenció en el que estem fent o sentint en cada moment del dia, i ser-ne més conscients.

Específic:
- Proporcionar als infants habilitats i tècniques que els ajudin a asserenar-se.
- Prendre consciència del cos i de les sensacions que s'hi produeixen.
- Assabentar-se del que fa la respiració.
- Desenvolupar l'atenció entorn dels sentits.
- Potenciar l'escolta i el gaudi de les pròpies emocions.


Continguts
Conceptes:
- Atenció al cos i als sentits.
- Atenció als sons.
- Atenció a la respiració.
- Atenció a les emocions.

Procediments:

Actituds:
- Escolta
- Calma
Metodologia
Abans:
- Primer contacte amb el/la tutor/a, per conèixer les característiques del grup. Acordar els detalls del taller segons la normativa actual, si és presencial.
Durant:
Els continguts del taller es treballaran a partir de la música, del joc, de l'experimentació amb els sentits, la respiració, la discriminació auditiva, l'expressió corporal, la conversa i la participació activa.

1. Atenció al cos:
Es prendrà consciència de les diferents parts del cos i de les sensacions que s'hi produeixen en aquell moment, mitjançant la mímica i el contacte corporal. S'experimentarà amb els cinc sentits.

2. Atenció als sons:
A través d'una escolta conscient, es discriminaran diferents tipus de sons.

3. Atenció a la respiració:
Iniciació a la presa de consciència de la respiració i la seva importància.

4. Atenció a les emocions:
Es comentarà l'estat d'ànim en què ens trobam després de l'activitat.

Després:
- Proporcionar a tots els educadors interessats eines per poder seguir practicant l'atenció durant el curs. (Llista d'activitats, llibres d'interès.)
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador o mòbil, bafles
Instruments musicals, targetes d'emocions, titella abella, Lacasitos 
Aliment substitutori en cas d'al·lèrgia  
Algun material per enfosquir l'aula 
Projector de llums i formes 
Observacions
- El taller es programa prioritàriament per a dos anys. En cas d'haver-hi més places, hi podrà accedir l'alumnat d'un any. - La durada s'adaptarà en funció de l'edat. - Serà necessari comptar prèviament amb una aula fosca per a l'exercici de la relaxació. (Cortines o cartolines a les finestres i portes.) - En l'activitat del tast del Lacasito, es tindrà en compte si hi ha algún alumne amb al·lèrgia. Tenir preparat algun aliment substitutori per part de la tutora.