Menu

. Noves tècniques de recerca de feina i preparació d’entrevistes

Sessions: 2
Lloc: Dins el centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  

 
Descripció
El taller vol ensenyar la millor manera de començar el procés de recerca de feina. Passos previs, per on començar, seguiment, entrevista, etc.
Objectius
- Conèixer la importància de preparar la recerca de feina.

- Eines principals (curriculm vitae i altres modalitats).

- On cercar feina. Noves tècniques de recerca.

- Coneixements imprescindibles per afrontar la primera entrevista.Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Currículum. Com fer-lo? Només eines per fer-lo.

-Treballar i incidir en els punts febles i en els forts.

-Noves xarxes de recerca de feina.

-Entrevistes.

Actituds:
-Confiança
-Autoconeixement
- Proactivitat
- Iniciativa
-Automotivació
Metodologia
Abans:
Informar l’alumnat de què és PIME Menorca. I què fa la nostra entitat.
Durant:
1a sessió:
Conèixer les eines principals per poder accedir al mercat laboral.
Tasques a realitzar abans de l'entrevista.
Noves xarxes de recerca de feina. Linkedin, Facebook....

2a sessió:
Entrevista de treball. Punts fonamentals a tenir en compte.

Després:
Seguir treballant aspectes sobre l'autoconeixement, la motivació, etc.
Millorar coneixements sobre les xarxes socials com a eina de feina.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
 Projector
 Connexió a Internet
Observacions
Atendrem 3 tallers com a màxim.