Menu

. CIÈNCIA PER A TOTHOM

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Responsable/s
AECCPsicòloga 

 
Descripció
Taller que pretén apropar la ciència a l’alumnat, a familiaritzar-los amb materials de laboratori, per tal que puguin adquirir, a través de l’experimentació, coneixement sobre com actuen els medicaments en els tractaments mèdics.
Els participants utilitzaran material de laboratori per dur a terme una pràctica on desenvoluparan nanocàpsules (esferes de gel amb líquid a l'interior). A través d'aquest cas pràctic posaran en pràctica els conceptes de la nanotecnologia tècnica, que permet l'alliberament controlat de fàrmacs, que fan més efectius els tractaments i aconsegueixen millors resultats per al pacient. Per finalitzar l'activitat, es proposa com a activitat complementària la construcció d'un ful·lerè a través d'un joc.
En aquest taller no s'utilitza cap producte que pugui ser perillós ni nociu per a les persones.
Objectius
General:
Apropar la ciència als infants de manera divertida a través de jocs.
Específics:
Familiaritzar els nens amb materials de laboratori.
Apropar als participants conceptes de nanotecnologia.
Fomentar el treball en equip.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
• Conceptes que es treballaran:
Coneixement de com actuen els medicaments en els tractaments mèdics.
Aprendre a través de l’experimentació

Actituds:
Entendre i raonar sobre els experiments científics.
Metodologia
Abans:
No hi ha proposta prèvia.
Durant:
En un espai, habilitar dues o tres taules. A casa taula es treballarà per grups. L'ideal és que tots els nens i nenes comencin i acabin l'activitat alhora.
Les persones que imparteixen el taller de l’Associació contra el Càncer connecten amb l’aula en línia i a través del projector per tal que s’ampliï la imatge.
El material s'haurà entregat a la responsable de l’aula per tal que el distribueixi a l’alumnat.
Les indicacions per a la utilització del material i l’experimentació serà en línia i en directe, i l’alumnat experimentarà amb el material que prèviament s'haurà entregat.

Després:
No hi ha proposta posterior.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Presentació en línia 
Publicacions 
 Ordinador
 Projector
Observacions