Menu

. Actua contra el càncer, actua per la teva salut

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
AECCPsicòloga 

 
Descripció
Taller participatiu sobre educació per a la salut que pretén donar a conèixer els diferents tipus de prevenció per reduir el risc de patir càncer, amb el foment del paper actiu de cada individu. Els alumnes reforçaran i interioritzaran els conceptes presentats participant en grups en un concurs tipus “Quiz” (amb l'aplicació interactiva Kahoot) i mitjançant jocs cooperatius.
Per a portar-ho a terme s’utilitzaran presentacions audiovisuals i eines de ludificació, i es fomentaran el debat i l’actitud crítica.
En primer lloc, es farà una introducció i s’explicarà la finalitat de la sessió. Tot seguit, es presentarà el mòdul 1”¿Què és el càncer?” i es farà un “Quiz” sobre aquest mòdul.
A continuació, es treballarà el mòdul 2, elegit prèviament amb el docent, seguint la mateixa dinàmica. Aquest mòdul se centrarà en algun dels aspectes fonamentals a tenir en compte en referència als hàbits de vida i comportaments de risc per desenvolupar la malaltia: tabac, alcohol o alimentació.
Es tancarà la sessió amb unes conclusions finals.
Objectius
L’objectiu principal que es pretén amb aquest taller és conscienciar l’alumnat sobre la
importància de cuidar la salut i portar a terme hàbits de vida saludables, que contribueixin a
prevenir l’aparició de càncer i altres tipus de malalties.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
• Conceptes que es treballaran:

Mòdul sobre càncer:
-Aclarir la concepció de càncer com a malaltia.
-Modificar la concepció social del càncer oferint una perspectiva realista de la malaltia, eliminant
idees errònies i dramatisme.
-Informar sobre els comportaments que ajudarien a prevenir un 40% dels càncers.
Mòdul sobre tabac:
-Conèixer la toxicitat dels components del fum del tabac.
-Conèixer els efectes del consum a curt i a llarg terminis.
-Comprendre el tabaquisme com una dependència.
-Desenvolupar una actitud crítica cap al consum.
-Reflexionar sobre la influència del grup d’iguals com a variable important en la iniciació en el consum.
-Reflexionar sobre el fumador passiu.
Mòdul sobre alcohol:
-Comprendre els conceptes d’ús i abús.
-Conèixer els efectes del consum a curt i a llarg terminis.
-Comprendre l’abús continuat del consum com una dependència.
-Desenvolupar una actitud crítica cap al consum.
-Reflexionar sobre la pressió grupal en el consum d’alcohol.
Mòdul sobre alimentació:
-Conèixer com els hàbits alimentaris adequats incideixen en l’estat general de salut.
-Aprendre les bases de la composició dels aliments.
-Fiançar l’ús i eliminar l’abús de diferents components de la dieta.
-Generar una actitud positiva cap a una dieta equilibrada.
Mòdul sobre protecció solar.
-L'objectiu és conèixer què són les radiacions solars i com influeixen en els éssers vius.
-Promocionar una bona protecció solar per disminuir la probabilitat de patir una malaltia oncològica en l'edat adulta.
-Sensibilitzar sobre la importància de mantenir uns hàbits de vida saludables
-Eliminar aquells comportaments que comporten un risc per a la salut.
-Adequar el fotoprotector al propi fototip de pell.

Actituds:
Valorar amb esperit crític: costums, hàbits de consum, etc.
- Coneixement de la malaltia i hàbits de vida no saludables, desmitificar idees preconcebudes.
- Promoure la salut com un valor fonamental.
- Estimular l'adquisició d'actituds i hàbits de conducta saludables.
- Eliminar o reduir al màxim aquells comportaments que comporten un risc per a la salut.
- Treballar l'educació per a la salut des d'una perspectiva lúdica, dinàmica,personal i col·lectiva.
Metodologia
Abans:
Es pactarà amb el tutor del grup la data del taller. No cal preparació prèvia per part del grup.
Elecció amb el professorat i l'alumnat del mòdul o dels mòduls a treballar.
a) Mòdul sobre càncer i un mòdul sobre prevenció elegit amb el docent.
b) Si es volen treballar tots els tipus de prevenció, es realitzarà en dues sessions (primera sessió: mòduls sobre càncer i tabac; segona sessió: mòduls sobre alcohol i alimentació).

Durant:
Durant la sessió:
En primer lloc, es farà una introducció i s’explicarà la finalitat de la sessió. Tot seguit, es presentarà el mòdul 1”¿Què és el càncer?” i es farà un “Quiz” sobre aquest mòdul.
A continuació, es treballarà el mòdul 2, elegit prèviament amb el docent, seguint la mateixa dinàmica. Aquest mòdul se centrarà en algun dels aspectes fonamentals a tenir en compte en referència als hàbits de vida i comportaments de risc per desenvolupar la malaltia: tabac, alcohol o alimentació.
Es tancarà la sessió amb unes conclusions finals.

Després:
Conclusions finals.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Presentació interactiva 
App de ludificació Kahoot 
 PC per a la presentació
 Projector
 PC/tuleta/tel. per als alumnes i connexió a Internet
Observacions