Menu

. Tinença responsable d'animals

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Protectora d'Animals de Ciutadella  

 
Descripció
El taller serveix per explicar la diferència entre Canera i Protectora. Per a què serveix una canera, com funciona... Què hem de fer per tenir els nostres animals en bones condicions? Com podem evitar els abandonaments? Quins avantatges té adoptar un animal?...
Objectius
Entre tots, millorar la convivència amb els animals, millorar el benestar dels animals abandonats i, si és possible, reduir el nombre d'abandonaments.

Continguts
Conceptes:
Tenir més empatia envers els animals. Tenir en compte que els moixos i els cans són animals que han conviscut amb l'home des de fa milers d'anys i que, per aquest motiu, estan molt lligats a les nostres vides. Ningú no ens obliga a tenir animals, però si els tenim els hem de tenir en condicions. I, encara que no ens agradin els animals, com a mínim s'han de respectar.
Procediments:

Actituds:
Empatia
Igualtat
Tolerància
Solidaritat
Metodologia
Abans:
Es pot treballar abans explicant l'origen dels cans i dels moixos. Per exemple, els cans provenen del llop i fa més de 16.000 anys que conviuen amb l'home. Ha anat sofrint canvis genètics a base de la cria indriscriminada per aconseguir tot tipus de races que han donat lloc als cans que coneixem avui en dia. N'hi ha més de 7.000 races al món. Cans més grossos, petits, peluts, amb el morro xato, llargueruts, etc. Cans per a caçar, cans falders, cans de feina, com per exemple per a pastura o cans poilicia... Hi ha molts de tipus de cans, per això ho hem de tenir molt clar abans de triar-ne un. Hem de saber quin encaixarà amb el nostre tipus de vida!
Durant:
Primer, es fa una presentació per explicar la diferència entre Protectora i Canera.
Després, es van explicant diferentes temes, acompanyats de videos, perquè els fillets puguin acabar d'interiortizar els conceptes que es van tractant al llarg del taller.

Després:
Recordar que els animals domèstics depenen de nosaltres al 100% i que si volem tenir-ne un hem de ser responsables. Veure si els fillets que tenen una mascota a casa col·laboren amb el dia dia: comprovar que tenguin aigua, posar-los menjar, fer-los companyia, raspatllar-los, etc. No importa si no és un ca; qualsevol animal requereix unes atencions, ja sigui un peix, una tortuga, un conill, un hàmster...
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 ORDINADOR
 ALTAVEUS
 PROJECTOR
Memòria USB 
Observacions