Menu

. Coneixent el medi i descobrint la vida de la Vall

Sessions: 1
Lloc: Algaiarens (la Vall)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Javier Méndez Chavero  

 
Descripció
Aquest taller es desenvolupa íntegrament a la Vall (Ciutadella). Consisteix en un recorregut guiat de, més o menys, dues hores pels diferents ecosistemes de la zona: bosc (pinar, alzinar...), zona humida, camps de conreu i pastura, sistema dunar, platja... Durant aquest, el monitor responsable anirà introduint els diferents ecosistemes, explicant les seves característiques, així com la fauna (vertebrats i invertebrats) i la flora (arbres, arbustos...) que anem trobant. També s'anirà fent una explicació de les característiques dels principals grups faunístics i de les principals espècies de fauna i flora. El professorat comptarà amb una fitxa de taller per poder treballar-lo abans i fer una activitat complementària després d’aquest.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són els següents:

• Conèixer què és un ecosistema.
• Conèixer les principals característiques i les diferències entre els diferents ecosistemes de Menorca.
• Conèixer i identificar les principals espècies de fauna i flora de cada ecosistema.
• Conèixer les adaptacions dels diferents éssers vius en cada ecosistema.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap a la natura.
• Conèixer els diferents grups animals i vegetals de l'illa.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
• Ecosistema (hàbitat)
• Fauna
• Vertebrats / invertebrats
• Flora (arbres, arbustos, plantes herbàcies, plantes invasores...)
• Cadena tròfica
• Conservació
• Interrelacions activitats humanes vs natura

Actituds:
• Coneixement
• Respecte
• Interès
• Sensibilització
Metodologia
Abans:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats on, a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà un apartat per fer a l'aula amb els alumnes abans del taller.
Durant:
Durant el recorregut el monitor anirà introduint i explicant les característiques dels diferents ecosistemes que es van trobant, així com de les principals espècies i dels grups de flora i fauna que hi viuen. El taller serà participatiu en tot moment, i es donarà prioritat als alumnes per expressar els seus coneixements i dubtes.
Després:
A la fitxa del taller el professorat trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb els alumnes després de la sortida. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podran adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
L’activitat, sempre que sigui possible, es podrà adaptar segons demanda del professorat i en funció del currículum de cada aula/escola. En cas que dues línies de la mateixa escola realitzin l’activitat el mateix dia, el professorat comptarà amb una fi 
Bosses recol·lectores activitat posttaller 
Observacions
L’activitat, sempre que sigui possible, es podrà adaptar segons demanda del professorat i en funció del currículum de cada aula/escola. En cas que dues línies de la mateixa escola realitzin l’activitat el mateix dia, el professorat comptarà amb una fitxa d’una activitat complementària per fer a la platja de la Vall mentre esperen que l’altra línia faci l’activitat. Aquesta activitat estarà enfocada a la neteja de la platja i la catalogació dels residus recollits, i tindrà com a objectiu la conscienciació de la problemàtica dels residus, principalment plàstics, a la mar i les seves conseqüències per a la fauna marina. El resultats d’aquesta activitat es veuran reflectits en una fitxa per aula, que seran unificades entre totes les aules que realitzin l’activitat, i les conclusions dels alumnes seran redirigides a l’Ajuntament de Ciutadella. La durada del taller és d’una hora per als alumnes d’infantil, P4 i P5, i de dues hores per als de primària.